top of page
Steel bracelet/Cтоманена гривна

Steel bracelet/Cтоманена гривна

SKU: 01005

Jewelry Care Tips:
♥ Keep away from chemicals, high temperature, bath, water, bumps, to avoid any damage, please treat it carefully.
♥ Store your product separately in a sealed box or sealed bag to prevent oxidation
♥ Color may vary slightly from monitor to monitor due to photography.

Съвети за грижа за бижутата:
♥ Дръжте далеч от химикали, висока температура, вана, вода, удари, за да избегнете повреди, моля, третирайте го внимателно.
♥ Съхранявайте продукта си отделно в запечатана кутия или запечатана торба, за да предотвратите окисляване
♥ Цветът може да варира леко от монитор на монитор поради фотография.

  • PRODUCT INFORMATION/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

    unisex  

  • RETURN AND EXCHANGE POLICY/ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ И З

    14 DAYS/14 ДНИ

  • SHIPPING INFORMATION/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

    CARGO/КАРГО

лв16.00Price
Ürün Sayfası: Stores_Product_Widget
bottom of page